כללי

2.1   הקרן לא תהיה רשאית לעסוק בכל עיסוק שתקנות מס הכנסה לא התירו אותו, אלא אם נתקבל אישורו של הנציב לכך.

 

2.2   החברה המנהלת תהיה חייבת בעשייתה של כל פעולה אשר תקנות מס הכנסה מחייבות את הקרן לעשותה ותהיה חייבת להמנע מכל פעולה שעשייתה נאסרה בתקנות.

 

2.3   זכויותיהם של כל העמיתים בקרן תהיינה שוות ולא תונהג כל הפליה ביניהם.

 

2.4   החברה המנהלת תדאג כי ספרי החשבונות בקרן ובחברה המנהלת וכל המסמכים והדו"חות ינוהלו ויערכו בהתאם לחוק.

 

צור קשר


בניית אתרים