ועדה מקצועית

9.1   החברה המנהלת תמנה ועדה מקצועית, אשר תדון בבקשותיהם של עמיתים בקרן למענקי השתלמות, לפי תכנית שתוגש על ידי המבקש בטופס מתאים למטרה זו.

צור קשר


בניית אתרים