הפסקת עבודה ושינוי מקום עבודה

11.1   בכפוף להוראת כל דין, רשאי עמית שכיר שהפסיק או הופסקה עבודתו מכל סיבה, לפרוש מן הקרן ולקבל הכספים שלזכותו, אם המציא המסמכים המעידים על כך. במקרה כזה תנכה החברה המנהלת מכספים אלה, בכפוף לכל דין, מס הכנסה במקור.

 

11.2   בכפוף להוראות כל דין, עמית הקרן העובר ממקום עבודה אחד למשנהו, וממשיך חברותו בקרן במקום עבודתו החדש, והוא ומעסיקו החדש ממשיכים להפריש לקרן, עוברים גם כספי המעביד הקודם למטרת השתלמותו בעתיד של העמית במקום עבודתו החדש.

צור קשר


בניית אתרים