דמי ניהול

מדי חודש תנכה החברה המנהלת דמי ניהול בשיעור שלא יעלה על 2/12% (שני אחוזים מחולקים ב12-) מהסכום העומד לזכות כל עמית בחשבונו בסוף כל חודש.

           

הפקדות ומשיכות כספים במהלך התקופה יחויבו בדמי ניהול יחסית למספר הימים בהם היה הכסף מופקד בחשבון הקרן באותה תקופה.

צור קשר


בניית אתרים