פירוק

18.1   פירוק יעשה בכפוף לכל דין.

 

18.2   עם הפירוק יחולקו כל הנכסים, שיישארו לאחר סילוק ההתחייבויות וכן הוצאות הפירוק, בין העמיתים, באופן יחסי לסכומים שלזכות כל עמית, ובכפוף לכל דין בדבר ניכוי מס.

צור קשר


בניית אתרים