רשימה מלאה של חברי הועדות

חברי דירקטוריון הקרן

שם מלא

תפקיד

 דן הורנשטיין  

 מנכ"ל + דירקטור

עמוס ברנהולץ

דירקטור

שלמה פרלוב

דירקטור

חיים הופר

דירקטור

רון ויסברג

דירקטור

יעקב לוי

דירקטור

אורלי נאבל

דח"צ

 

ועדת הביקורת

שם מלא

תפקיד

אורלי נאבל

יו"ר  דח"צ 

חיים הופר

יעקב לוי

דירקטור

דירקטור

 

 

ועדת השקעות

 

שם מלא

תפקיד

בלה רזניק

יו"ר  נח"צ

שלמה פרלוב

דירקטור

רון וייסברג

דירקטור

 

 

תכיפות התכנסות עד לסוף ספטמבר 2019:

דירקטוריון החברה התכנסו ל- 4 ישיבות.

ועדת ביקורת התכנסו ל- 5 ישיבות

ועדת השקעות התכנסו ל- 18 ישיבות.

ועדת גילוי התכנסו ל- 3 ישיבות.

 


בניית אתרים