רשימה מלאה של חברי הועדות

חברי דירקטוריון הקרן

שם מלא

תפקיד

רון וייסברג

יו"ר

 דן הורנשטיין  

 מנכ"ל + דירקטור

שלמה פרלוב

דירקטור

חיים הופר

דירקטור

אורלי נאבל

דח"צ

יעקב לוי

דירקטור

 

ועדת הביקורת

שם מלא

תפקיד

אורלי נאבל

יו"ר – דח"צ 

חיים הופר

דירקטור

 

 

ועדת השקעות

 

שם מלא

תפקיד

בלה רזניק

יו"ר – נח"צ

שלמה פרלוב

דירקטור

רון וייסברג

דירקטור

 

 

תכיפות התכנסות עד לסוף דצמבר 2019:

דירקטוריון החברה התכנסו ל- 5 ישיבות

ועדת ביקורת התכנסו ל- 5 ישיבות

ועדת השקעות התכנסו ל- 24 ישיבות

ועדת גילוי התכנסו ל- 4 ישיבות


בניית אתרים