ממונה על חופש המידע : שולי ריימונד

טלפון: 03-6537182/1 פקס: 03-6918840 מייל: shulir@histadrut.org.il

 

דיווח מידע סטטיסטי לשנת 2016

דיווח מידע סטטיסטי לשנת 2015

דיווח מידע סטטיסטי לשנת 2014

דיווח מידע סטטיסטי לשנת 2013

דיווח מידע סטטיסטי לשנת 2012

  


בניית אתרים