ממשק אינטרנט
איתור כספי עמיתים וכספי נפטרים
  • ממשק לאיתור כספים
  • הסרה ממשק אינטרנטי

אחראית פניות ציבור בנושא הממשק האינטרנטי- הגב' ביינדורוב יבגניה

מידע באתר- ממשק אינטרנטי לאיתור כספי עמיתים וכספי נפטרים

טופס בקשה להסרה ממשק אינטרנטי

דברי הסבר לטופס בקשה להסרה ממשק אינטרנטי


בניית אתרים