מרכיבי תשואה מסלול מניות - רבעון 4 2019

מרכיבי תשואה מסלול אג"ח - רבעון 4 2019

מרכיבי תשואה מסלול כללי - רבעון 4 2019

מרכיבי תשואה מסלול מניות - רבעון 3 2019

מרכיבי תשואה מסלול אג"ח - רבעון 3 2019

מרכיבי תשואה מסלול כללי - רבעון 3 2019

מרכיבי תשואה מסלול מניות - רבעון 2 2019

מרכיבי תשואה מסלול אג"ח - רבעון 2 2019

מרכיבי תשואה מסלול כללי - רבעון 2 2019

מרכיבי תשואה מסלול מניות - רבעון 1 2019

10   [11-20]


בניית אתרים