לפירוט בעלי התפקידים

 

החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ

 

חברי דירקטוריון הקרן

רון ויסברג - יו"ר

דן הורנשטיין - מנכ"ל ודירקטור

שלמה פרלוב

חיים הופר

יעקב לוי

אורלי נאבל- דח"צ

 

ועדת הביקורת

אורלי נאבל- יו"ר - דח"צ 

חיים הופר

 

ועדת השקעות

בלה רזניק- יו"ר - נח"צ

שלמה פרלוב

רון וייסברג

 

יועץ ומתאם השקעות 

דני דורין "חברת פרובידנט"

 

יועץ משפטי  

עו"ד אורן ששון - משרד עו"ד ששון ושות'

 

ממונה אכיפה

אבי יודלביץ – "משרד הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות' רואי חשבון"

 

מבקרת פנים 

רו"ח ליאת גרוסגליק אלדר

 

מנהלי השקעות

 "מגדל שוקי הון"

 "אלטשולר שחם"

 "ילין לפידות"

 "מיטב דש"

 

מנהל סיכונים 

דרור יעקובסון

 

רואה חשבון 

מועלם שלומי - "משרד רו"ח מועלם מועלם"

 

מזכיר דירקטוריון החברה

שולי ריימונד

 

מנהל כספים - "החשבוניה"

רו"ח דורון ארגוב

  

 


בניית אתרים